Внимание!

Продукция “Флоравит” представлена в EU: Компания КАРНЕОЛИ ЕООД, БОЛГАРИЯ, 8400 гр.Карнобат, ул.”Неофит Бозвели” 20А тел. 0988 77 6846. KARNEOLI Ltd. BULGARIA, Karnobat 8400, Neofit Bozveli str. 20A tel.: +359 988776846 “>>> www.teolina.bg <<<“